Chat
1

Hương trầm quỳ châu

Hương trầm Quỳ Châu – thương hiệu Hà Loan lần thứ 2 liên tiếp đạt danh hiệu “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2016”

Sau quá trình xét duyệt và bình chọn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số  4316/QĐ-UBND.CNTM ngày 06/9/2016 công nhận 13 sản phẩm đạt giải "sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2016" trong đó có sản phầm Hương trầm truyền thống Quỳ Châu của cơ sở sản xuất Hà Loan. Đây là cơ sở sản xuất Hương trầm truyền thống duy nhất tại Nghệ An vinh dự được nhận danh hiệu này.

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức 2 năm 1 lần. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Hương trầm Hà Loan vinh dự được nhận danh hiệu này. Gần đây nhất Hương trầm Hà Loan cũng đã được nhận danh hiệu “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2014”.

Có thể nói, đây là một nỗ lực không ngừng của cơ sở sản xuất Hương trầm Hà Loan trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, mang lại hiệu quả xã hội cao. 

SẢN PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU